Välkommen till Bygg AB

Här ovan ser ni vårt nuvarande projekt vilket är ett sjukhus som ska stå klart år 2016.


Entreprenad är ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid

Totalentreprenör

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad.

Totalentreprenader avseende