Elektrikerna AB

Vi följer inte strömmen, vi leder den.

 

Vecka 18 går ut på att hitta sitt område för att utveckla spetskompetens inom det berörda område som man kommit fram till.


Det finns flera typer av behörigheter för elektriker, det är även vanlig att man arbetar helt utan behörighet. Elsäkerhetsverket har ställt en rad krav på vilket innehåll och längd utbildning ska innehålla för godkännas vid ansökan. För att få en behörighet måste man vara godkänd i vissa teoretiska ämnen samt även jobba mångsidigt inom elyrket en viss tid under överinseende av en elektriker med minst samma behörighet som man ämnar söka. För den teoretiska delen är det vanligt att läsa ett elprogram på gymnasiet, men man kan också läsa eftergymnasial vuxenutbildning, hos privata utbildningsföretag samt på universit.

När man har både den teoretiska och praktiska delen klar kan man ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket, man har då rätt att utföra arbete som behörigheten tillåter utan överinseende av en annan elektriker.

Begrändsade behörigheter

  • BB1 - Begränsad behörighet, <1000 volt, uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning samt fast loss/inkoppling av maskin
  • BB2 - Begränsad behörighet, <1000 volt, fast loss/inkoppling av maskin (Det utfärdas inga nya BB2 efter 2010-12-31)
  • BB3 - Begränsad behörighet, specialbehörighet, behovsprövas av elsäkerhetsverket

Veckans fokusering

Det finns ofta inga vattentäta skott mellan de olika yrkesområdena. En vanlig elektriker kan mycket väl göra installationer på industrier och en elektriker som visar sig vara duktig på svagströmsinstallationer kan mycket väl ta hand om t.ex. brandlarmsinstallationer på ett bygge för en underentreprenörs räkning. Däremot är ofta en tekniker specialiserad på sitt område och har spetskompetens, detsamma gäller för distributionselektriker. Så därför går vi nu i nedanstående ordning igenom dessa områden:

  1. Installationselektriker
  2. Industrielektriker
  3. Distributionselektriker
  4. Svagströmselektriker
  5. Montöre
  6. Tekniker

Trevlig vecka!