Snick AB

Finsnickare

Tillverkar möbler och utför intarsia. För att bearbeta trä krävs det olika former av verktyg, de kan delas upp i handverktyg och eldrivna handmaskiner, respektive stationära eldrivna maskiner.

Läs mer.. »

Maskinsnickare

Tillverkar till exempel fönster, dörrar, trappor, köksinredningar. Som maskinsnickare arbetar du inom träindustrin med serietillverkning av träprodukter, exempelvis fönster, dörrar eller möbler. Du bearbetar träet med maskiner och handverktyg av olika slag.

Läs mer.. »

Byggnadssnickare

Bygger och monterar hus samt monterar inredning i dessa, samt andra grövre träarbeten. Förr i tiden kallades dessa även Timmerman.

Läs mer.. »